Bont is haram

“Eet jij als moslim varkensvlees? Drink jij alcohol? Nee, natuurlijk, want deze zaken zijn Haram. Maar je draagt wel bont? Dit is ook Haram! Waarom?”

Waarom is bont haram?Media

Waarom is bont dragen haram?

Het is binnen de Islamtische Leer

  • alleen toegestaan om de huiden van landbouwdieren (koe, schaap, geit etc.) die een natuurlijke dood zijn gestorven óf die geslacht zijn om als voedsel te dienen, te gebruiken;
  • Haram (verboden) om wilde dieren met hoektanden te eten;
  • Haram (verboden) om de huid van wilde dieren die niet gegeten kunnen worden te gebruiken, omdat zij alleen gebruikt worden ter versiering en om te pronken;
  • Haram (verboden) om dieren wreed te behandelen.

Het is moeilijk te begrijpen waarom sommige mensen denken dat het dragen van bont, omdat het mode is, acceptabel zou zijn.

Ondanks dat bont officieel toegestaan is binnen de Islam als het vereist is voor warmte – zoals gebruikt door personen in oorlogsgebieden of als het gebruikt wordt als bijproduct van een levensstijl van bepaalde inheemse culturen – druist het gebruik van bont als luxeproduct in tegen de Islamitische Leer.

In het verleden waren bont en leer een noodzaak. Zelfs de Quran Majeed noemt dieren als als een bron van warme kleding (Quran 16:5). Echter, dit slaat alleen op de huiden van dieren die door mensen gehouden worden (dus geen wilde dieren) en die óf doodgaan door natuurlijke oorzaak óf zijn geslacht voor voedsel (bijproduct dus). Er worden tegenwoordig miljoenen wilde dieren beroepsmatig gedood voor alleen hun bont of huid, terwijl hun lichamen worden weggegooid om te rotten. Enkel en alleen voor mensen mensen die deze huiden als kleding (of delen daarvan) dragen om te pronken; Haram. Veertien eeuwen geleden zag de Islam al de absurditeit in van deze verspillende en wrede praktijken en schreef wetten voor om dit te stoppen in de volgende Ahadith:

De Heilige Profeet Mohammed verbood het gebruik van de huiden van wilde dieren (Abu Dawud en Tirmidhi) De Heilige Profeet Mohammed verbood het gebruik van de huiden van wilde dieren als vloerbedekking (AbuDawud en Tirmidhi).

De Heilige Profeet zei: “Je mag niet rijden op zadels die gemaakt zijn van zijde of luipaardhuid” (AbuDawud). Het is belangrijk om te onderstrepen dat de eerste Hadith alle wilde dieren bedoelt. De reden dat luipaardbont specifiek genoemd wordt, kan, wellicht, komen omdat de Heilige Profeet iemand gezien heeft met een zadel van luipaardbont. Andersom betekent het dus ook niet dat de specifieke opmerking over vloerbedekking en zadels betekent dat de huiden voor andere doelen gebruikt kunnen worden.

Hoe echt bont herkennen?

In deze video wordt een uitleggegeven hoe je echt bont kunt onderscheiden van nep.

De video is van Bont van Dieren.

Media

Noorse bontindustrie

Chinese bontindustrie

Amerikaanse bontindustrie

Finse bontindustrie

Meer informatie

Bontfarms

  • Dieren die gefokt zijn voor bontfarms worden mishandeld en op gruwelijke wijzen gedood die conflicteren met de Islamitische Leer. Zij worden opgesloten in kleine, smerige kooien en de onnatuurlijke opsluiting zorgt ervoor dat velen letterlijk krankzinnig worden. Als gevolg daarvan vertonen veel van deze dieren stereotiep (= gestoord) gedrag zoals rondlopen in eindeloze cirkels, heen en weer lopen (ijsberen), zelfverminking (poot- of staart afbijten) of elkaar kannibaliseren (opeten van dezelfde soort). Als ze dan uiteindelijk uit hun kooien verwijderd worden om gedood te worden, is hun dood pijnlijk en onmenselijk. Veelgebruikte methoden om te doden zijn: anale- of vaginale elektrocutie, injecteren met een onkruidbestrijder of ander gif en het breken van de nek door een stok, met een trap van een voet etc. Anderen worden simpelweg alleen verdoofd, d.m.v. slaan tegen de muur, of omdat er te weinig voltage wordt gebruikt bij elektrocutie. Deze dieren komen weer bij en worden dus levend gevild.

Bont van wilde dieren

  • De grove methoden die door jagers gebruikt worden om wilde dieren te vangen gaan ook tegen de Islamitische Leer in wat betreft het goed behandelen van dieren. De meeste jagers gebruiken stalen pootklemmen, welke gruwelijke pijn veroorzaken als ze op een poot of lichaam van het dier dichtslaan. Deze klemmen veroorzaken een scala aan verwondingen en maken de dieren weerloos tegen roofdieren. Veel dieren, speciaal moeders die wanhopig proberen om weer bij hun kwetsbare jongen te komen, bijten hun eigen poot of ander lichaamsdeel dat in de klem zit af, om te ontsnappen. Anderen zitten dagen vast in een klem, zonder voedsel of water, totdat er een jager langskomt die hen uiteindelijk doodt door op hun borst te gaan staan of hun nek te breken. Dieren die gevangen worden in onderwatervallen ondergaan een langzame, gruwelijke dood door verdrinking. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen dieren die de pech hebben om in een val terecht te komen: duizenden honden, katten, vogels en bedreigde diersoorten sterven jaarlijks in een klem. Deze dieren worden door jagers “rommeldieren” genoemd.

Al deze praktijken zijn tegen de Islamitische Leer:

wreedheid tegen dieren is een ernstige zonde.

Het is de plicht van iedere moslim die bekend is met de waarheid over bont dit te delen met de moslimgemeenschap.

 “Does a fox’s skin become pure after tanning it? Is it permissible to use it as cloth or anything else? Is it permissible to buy, sell, and trade in it?. Praise be to Allaah. The skin of the fox, like its flesh, is najis, because it is a wild animal and is included in the general prohibition because of the hadeeth of Abu Hurayrah (may Allaah be pleased with him), according to which the Messenger of Allaah (blessings and peace of Allaah be upon him) said: “It is haraam to eat any wild animal that has fangs (hoektanden) .”Narrated by Imam Muslim (may Allaah have mercy on him). And there is the hadeeth of Abu’l-Maleeh ibn Usaamah from his father (may Allaah be pleased with them both) which says that the Messenger of Allaah (blessings and peace of Allaah be upon him) forbade the skins of wild animals. Narrated by Imam Ahmad, Abu Dawood, al-Nasaa’i andal-Tirmidhi, who added: to be used for furnishing. Mu’aawiyah ibn Abi Sufyaan (may Allaah be pleased with him) narrated that he said to a group of the companions of the Prophet (blessings and peace of Allaah be upon him): Do you know that the Messenger of Allaah (blessings and peace of Allaah be upon him) forbade riding on the skins of tigers? They said: Yes, by Allaah. Narrated by Imam Ahmadand Abu Dawood. And it was narrated from al-Miqdaad ibn Ma’diYakrib (may Allaah be pleased with him) that he said to Mu’aawiyah:I adjure you by Allaah, do you know that the Messenger of Allaah (blessings and peace of Allaah be upon him) forbade wearing the skins of wild animals or riding upon them? He said: Yes. Narrated by AbuDawood and al-Nasaa’i. And it was narrated from Abu Hurayrah (mayAllaah be pleased with him) that the Prophet (blessings and peace of Allaah be upon him) said: “The angels do not accompany any group with whom there is a tiger skin.” Narrated by Abu Dawood. These texts forbid the use of skins from any animals whose meat cannot be eaten, because they are only used for adornment and showing off . And Allaah is the source of strength. May Allaah send blessings and peace upon our Prophet Muhammad and his family and companions. Fataawaal-Lajnah al-Daa’imah li’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Ifta’(24/29)
© Copyright - Bont is haram - 2020
enfoldwplk